Monday, May 20, 2019

Kodai Kondattam 2019 on 21st May 2019: Importance of Forests, Animals and pests workshop

Programme on  "Importance of Forests, Animals and pests workshop" 

Resource person : A.Therikumar

Date  : 21-05-2019

Time  : 11.00 am to 12.30 pm

Venue : Children's Section, First Floor
                    Kotturpuram - Chennai-85


"காடுகள், பறவைகள், விலங்குகள் மற்றும் பூச்சிகளின் அவசியம்"  பயிற்சி பட்டறை  என்ற தலைப்பில் குழந்தைகளுக்கான நிகழ்ச்சி 

வளவாளர்  :  A.தேரிக்குமார் 

தேதி : 21.05.2019

நேரம் : காலை 11.00 am  - 12.30 pm 

இடம் :  முதல் தளம் குழந்தைகள் பிரிவு 

               கோட்டூர்புரம், சென்னை -85

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் நடைபெற உள்ள குழந்தைகளுக்கான மே மாதம் சிறப்பு நிகழ்ச்சியான "கோடை கொண்டாட்டம் -2019" யில்   தாங்கள்  தங்கள் குழந்தைகளுடன் வருகை புரிந்து பயன் பெறுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம்.

EmoticonEmoticon